Onze visie op werken, op leiding geven, op ontwikkelen, op veranderen is dat het draait om de mensen, en dat mensen (op een uitzondering daar gelaten) dat doen vanuit hun perspectief van wat het beste is. Ingewikkeldheden ontstaan wanneer die perspectieven niet op elkaar aansluiten, dat gebeurt in de praktijk al snel omdat mensen hun omgeving bekijken door hun eigen waardenbril.

Wij denken echter in producten, we willen mensen en organisaties graag zelf hulpmiddelen in handen geven om de eigen situatie te verbeteren, om dingen een stapje voorwaarts te brengen en om te floreren. We geloven dat iets beter, sneller, efficiënter werkt, wanneer mensen het zelf kunnen doen. Onze producten geven een inzicht en veranderen het perspectief van mensen, en als je weet wat de organisatie van je verwacht, waarom zou je daar dan niet aan willen voldoen?

In de producten en instrumenten die wij maken zit altijd drijfveren-logica verwerkt. De wetenschappelijke basis hiervoor is terug te vinden in het werk van Clare W. Graves (1914-1986), de wetenschapper die er in geslaagd is om “values” te onderscheiden en ook statistisch valide te definiëren.

image

Drijfveren hebben een enorme betekenis voor het gedrag, de energie en de effectiviteit van mensen. Ons handelen en denken wordt sterk bepaald door onze drijfveren. Ze bepalen wat ons motiveert of juist demotiveert. Inzicht in drijfveren maakt voorspelbaar met wie we wel en niet lekker zullen samenwerken, wat we zullen doen en welke keuzes we zullen maken. Daar is niks hocus-pocus aan, alleen al in Nederland hebben vele tienduizenden mensen tests gedaan om hun drijfveren te leren kennen. Vooral in grote, professionele organisaties gebeurt dat dagelijks. Het blijkt een uiterst effectief middel om individuen en teams beter te laten functioneren, maar ook versterkt het de binding tussen mens en organisatie. Organisaties die rekening houden met de drijfveren van hun medewerkers zijn immers veel aantrekkelijkere werkgevers.

image

Iets willen betekent niet dat je het ook gaat doen. Sterker nog, uit onze drijfveermetingen bij ruim 250.000 mensen blijkt dat ruim 60% ander gedrag vertoont dan je op basis van hun drijfveren (dat wat ze eigenlijk willen) zou verwachten. Die constatering maakt dat het in veel situaties niet zo heel boeiend is te weten wat mensen willen, maar eerder hoe of wat ze zo ver brengt, zodat ze doen wat je wilt dat ze doen.

Mensen taxeren hun omgeving en passen vervolgens hun gedrag daarop aan. En je kan mensen "makkelijk" beïnvloeden door die omgeving aan te passen. In de reclame-wereld weten ze dat al heel lang, een mooi meisje op de verpakking of de geur van verse koffie doet geregeld wonderen. Onze toevoeging is dat we per individu en per groep kunnen meten welke triggers werken en welke niet. Zo kan je onder andere de communicatie, het product, de dienst, maar ook de manier van bejegenen of leiding geven dusdanig vorm geven, dat deze exact past bij de persoon of de groep. Met een hogere acceptatie, tevredenheid, efficiency, productiviteit et cetera tot gevolg.